Trên chuyến xe về Long An, thật tình cờ khi nhà xe cho chúng tôi nghe những giai điệu mượt ...