Là một trong số bảy dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Hòa Bình, người Thái ở ...