Tên chùa “Khánh Quang” được ghép tên của hai Hòa thượng Khánh Anh và Huệ Quang là hai vị cao ...