Mỗi khi nhắc về Tú Lệ, ta lại nhớ đến những dãy núi cao trùng điệp, những dòng suối nước ...