Cuối thu, về miền biên giới Tây Nam tìm hiểu đời sống của bà con, cư dân vùng Thất Sơn ...