Đối với những bạn học sinh lớp 12, chẳng còn bao lâu nữa là chia tay nhau, mỗi đứa một ...