Nhắc đến Quảng Bình, người ta thường liên tưởng tới ngay Phong Nha – Kẻ Bàng hay gần đây là ...