Lang thang trên con đường đất đỏ tìm về miền cao nguyên lộng gió, ngẩn ngơ trong khoảng xanh thăm ...

Lang thang trên con đường đất đỏ tìm về miền cao nguyên lộng gió, ngẩn ngơ trong khoảng xanh thăm ...