Thử một lần liều lĩnh, lên kế hoạch chinh phục Đông Timor – một vùng đất hứa mới toanh với ...