Đã qua rất lâu rồi một thời đảo Hải Tặc từng rất đáng sợ với những vụ cướp biển thường ...