Người ta vẫn thường bảo rằng những mối tình đẹp là những mối tình dang dở… Từ xa xưa, các ...