Cầu Thị Nại hay cầu Nhơn Hội là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài gần ...