Bạch Long Vĩ không được nhiều người biết đến, cũng chẳng được khai thác du lịch rầm rộ nhưng khi ...