Yên Tử là một nơi chốn hành hương của nhiều người, đặc biệt là người dân địa phương miền Bắc, ...