Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn gió nồm rực hơi nóng của dải đất miền Trung, dường như ...