Sapa có nhiều nét đặc trưng để du khách lựa chọn là địa điểm du lịch khám phá, nghỉ dưỡng ...