Nếu một ngày lạc bước sang quận 8 – một quận kém HOT ở Sài Gòn, bạn có tự hỏi ...