Trôi theo dòng sông Sài Gòn êm đềm, bạn sẽ tìm đến một chốn bình yên mới ở Sài Gòn ...

Khi những con đường, góc phố ở quận 1 không còn đủ níu chân người trẻ, khi không gian chật ...