Những hồi ức xưa cũ về căn nhà nhỏ của ngoại ở miền quê thanh bình thuở trước, nơi có ...