Hà Nội vào thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, với hương hoa sữa nồng nàn, vấn vương ...