Thẻ: khách sạn cần thơ

Tấp nập chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng là một chợ nổi lớn và điển hình của Cần Thơ, là  chợ đầu mối hình thành trên sóng nước. Nơi...