Thẻ: khách sạn bắc giang

Trăng sáng Đồng Cao

Một đêm trăng cắm trại bên sườn núi Đồng Cao ngập ánh trăng là trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai. Nơi đây vốn...