Tưởng chừng như ngày ngày chỉ có gió rừng xào xạc, chim hót ngân trời và suối chảy róc rách làm bạn. Thế rồi như...