Càng gần đến cuối năm, những điểm đến trên khắp Việt Nam càng được dịp thu hút du khách nhờ cảnh vật đa dạng và...