Từ một thung lũng hoang vu ở độ cao hơn 1.000m so với mặt biển, hồ Tuyền Lâm ...

Trong khi mọi người đua nhau đi check-in ở Quảng Trường Lâm Viên, hay cao đẳng Đà Lạt thì mình ...