Hẻm Phố được xem như Little Hong Kong ở Nha Trang, chất đến từng góc, vì thế mà tín đồ sống ...