Là con gái, bao giờ cũng lãng mạn, cũng thích những điều mơ mộng và bay bay. Vì thế, mọi ...