Thẻ: du lịch Tây Bắc

Chợ Phiên – Nét đẹp vùng cao

Chợ – Một nét văn hóa có từ lâu đời trên mọi vùng miền trên khắp thế giới. Từ thuở con người sản xuất dư...