Tháng 8, tháng dành cho những cuộc chơi, dành cho những ngày hè xanh tươi và mặn mà vị biển. ...