Phan Thiết với biển xanh cát trắng và những hàng dừa là một thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận, là ...