Đến mùa hoa rồi Đà Lạt như khoác lên mình bộ áo mới thay sắc cho mấy ngày mưa bão ...