Dù dịch bệnh hoành hành nhưng mà với những những tín đồ mê xê dịch thì tinh thần vẫn không ...