Trường Đại học Phạm Văn Đồng là một trường đại học địa phương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh ...