Đền Kim Liên vốn được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương, tương truyền đã có công giúp Sơn ...

Hà Nội nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh như: hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám… ...

“Từ thuở mang gươm đi mở cõi Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”   Hà Nội – mảnh đất ...