Chùa do Chi hội An Nam Phật học Đà Nẵng vận động xây dựng ngôi chùa hội quán vào năm ...