Chùa Thiền Lâm hay còn gọi chùa “Phật đứng – Phật nằm” được sư Hộ Nhẫn xây dựng năm 1960 ...