Ông Hưng Ký có bà vợ hai là bà Vũ Thị Sau quê ở thông Đông làng Hoàng Mai. Ông ...