Thẻ: chùa Cầu

Chùa cầu Nhật Bản

Cầu Nhật Bản hay chùa Cầu  là địa danh bắc ngang con lạch chảy ra sông Thu Bồn giáp ranh giữa hai đường Nguyễn Thị...