Tag: chùa Bà Thiên Hậu

Chùa Bà Thiên Hậu

Miếu Bà Thiên Hậu hay còn gọi là Chùa Bà là một trong những ngôi chùa miếu, có lịch sử lâu đời nhất của người...

Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu

Lễ hội vía Bà diễn ra vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm, tại Chùa Bà Thiên hậu, ấp Cái Rắn, xã Phú...