Tag: Chùa An Xá Quảng Bình

Chùa An Xá

Từ Trung tâm huyện lỵ Lệ Thủy du khách đi bằng đường bộ về phía Tây 8 km là đến di tích chùa An Xá....