Một trong những điều người ta phải làm ở Sài Gòn, đó là over night. Một đêm lang thang tại thành phố này, bạn mới...