The Rocks Australia – khu phố cổ của Sydney. Đây là một khu phố lịch sử, nơi giao thoa của quá khứ và hiện tại. ...