Về Hải Dương khi nói về gốm người ta nghĩ ngay tới gốm Chu Đậu – Một dòng gốm mỹ nghệ cao cấp không chỉ...