“Lễ hội chọi ngựa” – là một giải chọi ngựa lần đầu tiên tổ chức ở miền biên ải Hà Giang, giải đấu thu hút...