Địa chỉ ban Quản lý chợ: Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hoà. Điện thoại: (84-58) 515364/ 510262/ 510261 Chợ Xóm Mới nằm...