Tag: chợ tình đồng văn

Thương nhớ Đồng Văn

“…. Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực...

Chợ tình trong mây

Có một phiên chợ tình độc đáo nằm trên vùng sơn cước bồng bềnh mây, chợ tình nhưng lại dành cho tình cũ, những tình...