Tag: chợ tân định

Chợ Tân Định

Chợ Tân Định được coi là một trong những chợ di tích lịch sử của Thành Phố, là nơi tập trung những mặt hàng buôn...