Tag: chợ phiên vùng cao

Chợ Phiên – Nét đẹp vùng cao

Chợ – Một nét văn hóa có từ lâu đời trên mọi vùng miền trên khắp thế giới. Từ thuở con người sản xuất dư...

Chợ Cốc Ly

Vị trí: Chợ Cốc Ly thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đặc điểm: Đến đây, du khách sẽ có dịp được...

Chợ Cao Sơn

Đến chợ Cao Sơn, du khách sẽ có dịp được giao lưu, trò chuyện và tìm hiểu thêm về đời sống sinh hoạt của đồng...