Chợ phiên San Thàng Lai Châu là một trong những phiên chợ vùng cao vô cùng lý thú. Nơi đây ...

San Thàng là một xã vùng cao thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi đây có 6 dân tộc ...