Chợ phiên Dào San Phong Thổ là một trong những phiên chợ độc đáo của bà con đồng bào tại các xã biên giới Lai...